miércoles, 10 de febrero de 2016

Negociación Colectiva. Role PlayingROLE  PLAYING

Anem a treballar les fases del procés negociador: Preparació, coneiximent, discusió, intercanvi de solucions, tancament i acord. Estratègies i tàctiques per a la negociació.

Se preten que els  alumnes comproben l'eficàcia de la negociació en funció d'una serie de factors: representació, estratègia...INSTRUCCIONS PER ELS REPRESENTANTS DE L’EMPRESA1.-Petició d’un augment de sou de 400 euros mensuals.


L’empresa no vol pujar el sou a ningú, pero si no té més remei,  está disposta a pujar fins un máxim de 200 euros mensuals. Aquestos treballadors són molt importants i hi ha que  evitar que se’n vagin a la competència.


2.-Petició de 5 díes de lliure disposició per a tota la plantilla


En aquest punt l’empresa es inflexible. Els treballadors sols podràn  tenir els 30 díes de vacances i els 14 festius que marca el calendari laboral.

Com última opció, els concediria un dia de lliure disposició recuperable


3.-Petició d’un vehicle pagat per l’empresa per els seus desplaçaments en el treball

L’empresa podria fer front a aquesta petició dels treballadors, pero sols com última alternativa. Prefereix pagar kilometratge fins un màxim de 21 cm/km.

4.-Petició de la no realització d’hores extraordinaries.

L’empresa precisa almenys la realització de les 80 hores anuals per treballador que estableix la legislació vigent i està disposta a pagar un increment d’un 25% sobre l’hora ordinaria per cada hora extra que es realitze.NOTA IMPORTANT

Hi ha que evitar a tota costa una possible vaga dels treballadors, ja que açó suposaria un fracàs de la negociació.

Els treballadors no saben que la direcció de l’empresa està a punt de firmar un important conveni amb una multinacional que suposaria uns guanys de 6 milions d’euros anuals. Si se convoca una vaga repercutiria negativament en el bon nom de l’empresa i el conveni no es firmaria i vosaltres serieu comiadats.


INSTRUCCIONS PER ELS REPRESENTANTS DELS TREBALLADORS


1.-Petició d’un augment de sou de 400 euros mensuals.


Els treballadors estaríen dispostos a aceptar un augment de 150 euros mensuals.

2.- Petició de 5 díes de lliure disposició per tota la plantilla

Els treballadors no tenen moltes esperances  de conseguir res en aquest punt, però per demanar que no quede.  Reialment, es conformariíen amb un dia no recuperable.

 3.-Petició d’un vehicle pagat per l’empresa per els seus desplaçaments en el treball

El motiu que tenen els vostres representants per realitzar aquesta petició es que utilitzen el cotxe propi per fer les gestions de l’empresa, tenen el perill d'accidents i es paguen ells la gasolina.

Desistiríen d’aquesta petició si l’empresa els pagara el kilometratge a  25 cm/km.


4.-Petició de la no realització d’hores extraordinaries.

Els treballadors volen disfrutar de més temps lliure i és molt important per ells. Sols aceptaràn si incrementen el valor de l’hora extraordinaria fins un 50% sobre l’hora ordinaria.NOTA IMPORTANT


Si l’empresa no accedéis a les vostres peticions, teniu l’opció de presionar-los convocant una vaga.
Ara bé, els treballadors als que repersenteu sols volen la vaga com últim recurs, ja que els descompten 90 euros per cada dia de vaga i molts tenen que fer front a nombrosos pagaments.

No hay comentarios:

Publicar un comentario